Бишкекте желим жана чүпөрөктөрдүн калдыктарын жаккан мончолорго текшерүү күчөтүлдү

Бишкекте желим жана чүпөрөктөрдүн калдыктарын жаккан мончолорго текшерүү күчөтүлдү

30.12.2020