Бишкекте зыяндуу заттарды жаккан эки мончо аныкталып айыптар салынды

Бишкекте зыяндуу заттарды жаккан эки мончо аныкталып айыптар салынды

30.12.2020